Crossref İçerik Kaydı Webinarı, Türkçe - 8 Haziran, 14:00 Türkiye (UTC + 3)

Türkçe olarak icra edilecek olan “Crossref İçerik Kaydı” konulu web seminerine katılımınız rica olunur. Web semineri, 8 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle 14: 00’da (UTC + 3) yapılacaktır.

Crossref Türkiye elçisi Sayın Haydar Oruç tarafından yapılacak sunumda; Crossref’e nasıl içerik kaydedileceği, bilimsel meta verilerin önemi ve kullanımına ilişkin genel bir bakış sunulacak olup, konu başlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

  • İçerik kaydetme araçları
  • Doğru, kapsamlı ve güncel meta verilerin önemi
  • Meta veri kayıtlarında güncelleme ve düzeltmeler nasıl yapılır
  • Daha fazla yardım ve destek almanın yolları

Web semineri, başta Crossref üyeleri (özellikle yeni üyeler) olmak üzere, Crossref ile nasıl çalışılacağını ve Crossref içeriklerinin daha geniş akademik topluluklara nasıl uygun hale getirildiğini öğrenmek isteyen herkese açıktır.

Web semineri Türkçe olarak sunulacak ve süre soru/cevap dahil 45 dakika olacak şekilde planlanmaktadır. Seminer kaydedilecek olup, slaytlar ve sunum kaydı daha sonra paylaşılacaktır.

Kayıt için: Webinar Registration - Zoom

Herhangi bir soruyu önceden aşağıya gönderin.

Webinardan keyif aldığınızı umar, Webinar slaytlarının ve video kaydınının bağlantılarını aşağıda dikkatinize sunarız.


If you were able to attend then we hope you enjoyed the webinar. The slides and recording are now available for at the links below.

Webinar Slides

Video Recording (YouTube)

Q&A report:

Please feel free to add any additional comments or questions here.

1 Like

@haydaroruc tarafından paylaşılan diğer faydalı linkler ve bilgiler:

Hizmetler: Find a service - Crossref
Eğitim: Documentation - Crossref
Üst veri yönetimi: Metadata stewardship - Crossref
History: Crossref is 20 - Crossref

Misyon: “araştırma çıktılarının bulunmasını, alıntılanmasını, bağlantılandırılmasını, değerlendirilmesini ve yeniden kullanılmasını kolaylaştırmaktır.”

Crossref; profesyonel ve bilimsel materyalleri ve içeriği (topluca “İçerik”) ve Dijital Nesne Tanımlayıcıları (“Tanımlayıcılar”) gibi kalıcı tanımlayıcıları tanımlayan ve tanımlayan bir bilgi veritabanını (“Meta Veri”) yönetir ve sürdürür. Çevrimiçi içerik;
Meta Veri ve Tanımlayıcıların depolanmasını ve alınmasını kolaylaştırır;
Gömülü referans alıntılar yoluyla çevrimiçi İçerik arasında bağlantı kurulmasını sağlar; ve başka çevrimiçi bilgi yönetimi araçları sunar. Membership terms - Crossref